Naslov
 Datum
 Ispit
 • Radiografska kontrola 2
  18.10.2021. - 28.10.2021.
  08:30 h
  29.10.2021.
 • Ocjenjivanje filmova
  18.10.2021. - 26.10.2021.
  08:30 h
  29.10.2021.
 • Magnetska kontrola 3
  25.10.2021. - 28.10.2021.
  08:30 h
  29.10.2021.
 • Ultrazvučna kontrola 2
  02.11.2021. - 11.11.2021.
  08:30 h
  12.11.2021.
 • Ultrazvučna kontrola 1
  02.11.2021. - 10.11.2021.
  08:30 h
  12.11.2021.
 • Magnetska kontrola 1+2
  22.11.2021. - 25.11.2021.
  08:30 h
  26.11.2021.
 • Vizualna kontrola 1+2
  22.11.2021. - 26.11.2021.
  08:30 h
  29.11.2021.
 • UT-TOFD 1+2
  29.11.2021. - 09.12.2021.
  08:30 h
  10.12.2021.
 • Penetrantska kontrola 1+2
  13.12.2021. - 16.12.2021.
  08:30 h
  17.12.2021.